Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 02/2018 Str. 9

Autorzy: Kamil Filik , Grzegorz Masłowski , Grzegorz Karnas , Paweł Szczupak , Lesław Karpiński , Robert Ziemba , Stanisław Wyderka :

Tytuł: Wybrane badania w obszarze ochrony odgromowej i przepięciowej z wykorzystaniem generatorów udarów piorunowych przeznaczonych do badań awioniki

Streszczenie: Artykuł przedstawia wybrane badania w obszarze oddziaływań wyładowań atmosferycznych, w których wykorzystano modułowe generatory udarów prądowych i napięciowych, służące do prób odporności awioniki na wtórne efekty wyładowań atmosferycznych. Skupiono się głównie na przedstawieniu dotychczasowych badań pod kątem zastosowanych rozwiązań konfiguracyjnych oraz zadanych parametrów udarów.

Słowa kluczowe: wyładowania atmosferyczne, oddziaływania piorunowe, badania eksperymentalne, generator udarów piorunowych.

wstecz