Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 02/2018 Str. 34

Autorzy: Renata Markowska , Karol Aniserowicz :

Tytuł: Prądy piorunowe i przepięcia w podziemnych kablach sensorycznych systemu ochrony obwodowej

Streszczenie: W pracy przedstawiono analizę narażenia udarowego w systemie ochrony obwodowej z podziemnymi kablami sensorycznymi, powodowane wyładowaniem piorunowym. Do obliczeń rozpływu prądu pioruna i przepięć w elementach systemu zastosowano uproszczony model obwodowy. Wyniki zweryfikowano wykorzystując model linii transmisyjnej. Analizowano różne konfiguracje oraz różne warunki uziemienia systemu ochrony obwodowej.

Słowa kluczowe: prądy piorunowe; przepięcia atmosferyczne; podziemne kable sensoryczne; system ochrony obwodowej.

wstecz