Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 02/2018 Str. 41

Autorzy: Grzegorz Masłowski , Robert Ziemba , Tomasz Kossowski :

Tytuł: Przepięcia w liniach napowietrznych wywołane pobliskim wyładowaniem atmosferycznym

Streszczenie: Przedstawiono wyniki symulacji przepięć indukowanych w linii napowietrznej od pobliskich wyładowań atmosferycznych. Obliczenia wykonano przy użyciu modułu LIOV zaimplementowanego w programie EMTP-RV. Zbadano wpływ odległości kanału pioruna od linii oraz wpływ kształtu prądu piorunowego na kształt i wartości szczytowe indukowanych przepięć.

Słowa kluczowe: ochrona odgromowa, indukowane przepięcia piorunowe, napowietrzna linia energetyczna.

wstecz