Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 02/2018 Str. 50

Autorzy: Marek Michalak , Monika Szafrańska :

Tytuł: EMC w świecie IoT

Streszczenie: W artykule przedstawiono dyskusję nad tematyka związaną z badaniami EMC urządzeń tzw. Interrnetu Rzeczy (Internet of Things - IoT), stanowiącego szybko rozwijającą się gałąź rynku teleinformatycznego. Autorzy uwzględnili różne podejścia do zagadnienia badań kompatybilności urządzeń w tym wykorzystujące nowe zdobycze techniki w zakresie badań z wykorzystaniem FFT. Pod dyskusję poddane zostały również podejścia badawcze zbliżone do rozwiązań stosowanych w przypadku PCB oraz podejście systemowe.

Słowa kluczowe: Internet Rzeczy, kompatybilność elektromagnetyczna, stanowisko badawcze

wstecz