Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 02/2018 Str. 54

Autorzy: Maria Mora , Lyse-Aline Coyitangiye , Michel Cucchiaro :

Tytuł: Pola elektromagnetyczne emitowane przez linie kolejowe dużych prędkości, przykład zastosowania: płyta nakrywająca nad liniami kolejowymi

Streszczenie: Niniejsze opracowanie koncentruje się na ocenie pól elektromagnetycznych małej częstotliwości pod kątem narażenia ludzi. Pola elektromagnetyczne małej częstotliwości emitowane przez linie kolejowe zostały obliczone za pomocą dwuwymiarowego modelu opartego na teorii linii transmisyjnej [1]. Opisano wpływ parametrów związanych z ruchem kolejowym. Porównanie z Zaleceniem Rady Europy 1999/519/EC [2] pozwala określić sytuacje ryzykowne, co jest niezbędne dla zastosowania właściwych rozwiązań profilaktycznych.

Słowa kluczowe: linie kolejowe, pola elektromagnetyczne małej częstotliwości, narażenie ludzi, kompatybilność elektromagnetyczna.

wstecz