Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 02/2018 Str. 58

Autorzy: Adam Nikołajew :

Tytuł: Podpróbkowanie w zastosowaniu do badania charakterystyk obiektów nieliniowych w obecności zakłóceń

Streszczenie: Pomiar charakterystyk statycznych elementu nieliniowego można przeprowadzić wykorzystując podpróbkowanie Σ. W przypadku, gdy na wejście elementu nieliniowego jest podany sygnał sinusoidalny, jego sygnał wyjściowy jest odkształcony. Przedstawiono algorytm cyfrowego przetwarzania sygnałów, umożliwiający redukcję błędów pomiarowych. Przeanalizowano zależność błędów pomiaru charakterystyki elementu nieliniowego od krotności podpróbkowania, liczby próbek oraz błędów częstotliwości na przykładzie 2 typowych układów nieliniowych.

Słowa kluczowe: podpróbkowanie sigma, szumy Gaussa

wstecz