Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 02/2018 Str. 62

Autorzy: Artur Noga , Andrzej Karwowski , Tomasz Topa :

Tytuł: Wyznaczanie pola magnetycznego indukowanego w trakcie wyładowań atmosferycznych w obszarach chronionych przez duże ekrany siatkowe

Streszczenie: W referacie opisano efektywną obliczeniowo, opartą na metodzie momentów, technikę szerokopasmowej analizy dużych, ekranujących struktur siatkowych umożliwiających ochronę przed wyładowaniami atmosferycznymi. Skuteczność metody pokazano przy wyznaczaniu natężenia pól magnetycznych indukowanych w trakcie bezpośrednich wyładowań atmosferycznych w obszarach chronionych przez jedno- i dwuwarstwowe ekrany.

Słowa kluczowe: ochrona odgromowa, ekranowanie pól magnetycznych, analiza w dziedzinie częstotliwości, metoda momentów.

wstecz