Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 02/2018 Str. 79

Autorzy: Ewa Świercz :

Tytuł: Algorytmy szyfryzacji obrazu oparte o dekompozycję falkową oraz szyfryzacja skompresowanych danych w dziedzinie transformaty falkowej.

Streszczenie: Głównym celem tego artykułu jest ocena opracowanego algorytmu szyfrowania obrazów opartego o dekompozycję falkową obrazów. Algorytmy szyfrowania DES (Data Encryption Standard) i AES (Advanced Encryption Standard) są wykorzystane do szyfrowania tylko współczynników detali dekompozycji falkowej a zaszyfrowane obrazy są wynikiem odwrotnej transformacji falkowej. Skompresowane dane są również badane w procesie szyfrowania. Ten proces szyfrowania jest implementowany w środowisku Matlab.

Słowa kluczowe: szyfrowanie obrazu, bezpieczeństwo, transformacja falkowa, kompresja.

wstecz