Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 02/2018 Str. 84

Autorzy: Dariusz Wójcik , Maciej Surma , Mirosław Magnuski , Artur Noga , Jan Mocha :

Tytuł: Weryfikacja pomiarowa podatności wzmacniaczy operacyjnych na zaburzenia radioelektryczne

Streszczenie: W artykule omówiono wyniki pomiarów podatności wybranych typów wzmacniaczy operacyjnych na zaburzenia elektromagnetyczne o częstotliwościach radiowych. Pomiary przeprowadzono dla układu wzmacniacza różnicowego. Zastosowany układ umożliwił pomiar zmian składowej stałej napięcia wyjściowego wzmacniaczy przy równoczesnym wprowadzeniu zaburzeń na wejścia odwracające i nieodwracające, co odpowiada typowym sytuacjom, z jakimi mamy do czynienia w przypadku ekspozycji rzeczywistego układu elektronicznego na zaburzenia promieniowane. Zweryfikowano jakościową zgodność wyników pomiarów z prostym modelem matematycznym opisującym zmianę składowej stałej napięcia wyjściowego wzmacniacza w funkcji amplitudy sygnału w.cz.

Słowa kluczowe: wzmacniacz operacyjny, zaburzenia radioelektryczne, kompatybilność elektromagnetyczna, odporność promieniowana

wstecz