Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 02/2018 Str. 96

Autorzy: Stanisław Żurek , Piotr Borowik , Krzysztof Chwastek :

Tytuł: Anizotropia stratności wybranych blach elektrotechnicznych

Streszczenie: W artykule wykazano wpływ anizotropii na właściwości blach elektrotechnicznych Przedstawiono prosty model matematyczny umożliwiający wyznaczenie stratności dla dowolnego kierunku wycięcia próbki. Model zweryfikowano wykorzystując dane pomiarowe dla wybranych gatunków blach.

Słowa kluczowe: Anizotropia, modelowanie, stratność, blachy elektrotechniczne.

wstecz