Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 02/2018 Str. 100

Autorzy: Wojciech Pluta :

Tytuł: Obliczanie strat mocy w blachach elektrotechnicznych z uwzględnieniem anizotropii magnetycznej

Streszczenie: Badanie właściwości anizotropowych jednostkowych strat mocy przy przemagnesowaniu osiowym i różnej częstotliwości przeprowadzono przy użyciu niestandardowego aparatu SST. Analiza zależności pomiędzy składowymi histerezową, dodatkową wiroprądową oraz anizotropią magnetyczną uzasadnia rozpatrywanie tych składowych razem. Celem niniejszego artykułu jest zaproponowanie metody obliczenia strat mocy z uwzględnieniem zjawiska anizotropii magnetycznej i częstotliwości przemagnesowania.

Słowa kluczowe: składowe stratności, anizotropia magnetyczna, blacha elektrotechniczna.

wstecz