Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 02/2018 Str. 108

Autorzy: Łukasz Januszkiewicz :

Tytuł: Oddziaływanie systemów radiokomunikacyjnych piątej generacji na ciało człowieka – symulacje komputerowe

Streszczenie: W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia związane z analizą oddziaływania systemów radiokomunikacyjnych piątej generacji na ciało człowieka. Przeprowadzono badania symulacyjne z wykorzystaniem metody różnic skończonych w dziedzinie czasu oraz numerycznych modeli ciała człowieka. Przedstawiono wyniki symulacji uzyskane dla częstotliwości 28 GHz za pomocą modelu antropomorficznego i modelu uproszczonego wykazując, że zastosowanie modelu uproszczonego pozwala znacznie ograniczyć czas symulacji.

Słowa kluczowe: systemy piątej generacji, SAR, FDTD, symulacje komputerowe

wstecz