Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 02/2018 Str. 118

Autorzy: Sabrije Osmanaj , Bardhyl Sylejmani , Myzafere Limani , Rexhep Selimaj :

Tytuł: Eksperymentalna analiza pasywnej metody wykrywania pracy wyspowej i zabezpieczenia falownika

Streszczenie: W artykule analizowano pasywną metodę detekcji pracy wyspowej z wykorzystaniem zabezpieczenia nad/pod napięciowego w przypadku systemu dystrybucyjnego zawierającego system PV. Analizowano obszary nie-wykrywania zagrożeń. Skoncentrowano się na najgorszym przypadku, w którym energia wytwarzana przez system fotowoltaiczny jest w całości pobierana przez odbiór, podczas gdy nie występują zmiany parametrów w punkcie wspólnego przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. Przedstawiony algorytm rozwiązuje problem kryteriów dla detekcji pracy wyspowej jednostek wytwórczych przyłączonych do systemu elektroenergetycznego.

Słowa kluczowe: systemy fotowoltaiczne, system elektroenergetyczny, detekcja pracy wyspowej, metody pasywne

wstecz