Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 02/2018 Str. 138

Autorzy: Marcin Legierski , Piotr Michałek :

Tytuł: Zautomatyzowane stanowisko do pomiarów przestrzennych rozsyłów światłości miernikiem matrycowym

Streszczenie: W artykule zaprezentowano stanowisko do pomiarów brył fotometrycznych urządzeń świetlnych przy wykorzystaniu matrycowego miernika luminancji, goniometru oraz ekranu transmisyjnego. Omówiono problem zastosowania ekranu transmisyjnego o nie Lambertowskim charakterze rozpraszania światła i wpływ światła przeszkadzającego w pomieszczeniu badawczym na wyniki pomiarów. Uzyskane przy użyciu wspomnianego stanowiska wykresy światłości zweryfikowano porównując je ze zmierzonymi za pomocą goniofotometru.

Słowa kluczowe: matrycowy miernik luminancji, przestrzenny rozsył światłości, goniofotometr, dwukierunkowa funkcja rozkładu rozproszenia

wstecz