Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 02/2018 Str. 183

Autorzy: Wojciech Matelski :

Tytuł: Układ zasilania napędu indukcyjnego z baterii fotowoltaicznej z magazynem energii – model eksperymentalny

Streszczenie: W artykule opisano praktyczną implementację napędu z silnikiem indukcyjnym (IM) zasilanym z paneli fotowoltaicznych (PV). System zawiera zasobnik energii, w formie baterii superkondensatorów, oraz posiada możliwość podłączenia do sieci AC. W pracy rozpatrzono dwie koncepcje realizacji systemu oraz przedstawiono dyskusję dotyczącą korzystniejszego rozwiązania. Opracowano instalację modelową oraz opisano wybrane komponenty systemu. Praca zawiera wyniki wstępnych badań laboratoryjnych

Słowa kluczowe: silniki indukcyjne, systemy fotowoltaiczne, superkondensatory, napędy z regulowaną prędkością.

wstecz