Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 03/2018 Str. 1

Autorzy: Paolo Di Barba , Maria Mognaschi , Marco Bullo , Fabrizio Dughiero , Michele Forzan , Sergio Lupi , Elisabetta Sieni :

Tytuł: Modele polowe grzania indukcyjnego w zastosowaniach przemyslowych

Streszczenie: W artykule przywołano wzorzec (benchmark) w obszarze grzania indukcyjnego w celu porównawczego przetestowania metod I kodów komputerowych w analizie pola. W szczególności skupiono się na analizie cieplnej stanów przejściowych stalowych wkładów cylindrycznych. Problem pól sprzężonych jest nieliniowy i wielofizyczny. Po krótkim opisania problemu wzorcowego zaprezentowano i porównano wyniki otrzymane z programów różnic skończonych I elementów skończonych.

Słowa kluczowe: grzanie indukcyjne, problem wielofizyczny, wkład ze stali magnetycznej, problem wzorcowy

wstecz