Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 03/2018 Str. 6

Autorzy: Stan Zurek :

Tytuł: Systematyczne błędy pomiarowe lokalnych cewek B powodowane otworami

Streszczenie: Cewki do pomiaru lokalnej wartości indukcji magnetycznej B są wykonane przez wiercenie otworów w testowanej próbce. Otwory te reprezentują niemagnetyczne nieciągłości i powodują zniekształcenie dystrybucji B. Wyniki analizy FEM i pomiarów zaprezentowane w artykuly wykazują że w pierwszym przybliżeniu błędy pomiarowe są proporcjonalne do stosunku średnicy otworów do szerokości cewki. Np. dla cewki o szerokości 10 mm i otworach 1 mm błąd może być ok. 10%. Dlatego też, aby uzyskać błąd mniejszy niż 1% to średnica otworu powinna być mniejsza niż 1% szerokości cewki pomiarowej B. to the ratio of hole diameter to coil width. For example, for a 10 mm wide B-coil made with 1 mm holes the error can be around 10%. Hence, in order to achieve errors less than 1% the hole diameter should be less than 1% of the coil width.

Słowa kluczowe: cewka pomiarowa B, blacha elektrotechniczna, błąd pomiaru, niepewność pomiaru

wstecz