Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 03/2018 Str. 18

Autorzy: Amina Echchaachouai , Soumia El Hani , Ahmed Hammouch :

Tytuł: Porównanie trzech estymatorów wykorzystywanych w strategii śledzenia maksimum mocy MPPT w generatorze synchronicznym z magnesami trwałymi PMSG

Streszczenie: W artykule opisano generator z magnesami stałymi PMSG wykorzystujący strategię MPPT (śledzenie maksimum mocy). Porównano trzy typy estymatorów prędkości i kąta obrotu wirnika: czujnik kąta obrotu (angle tracking observer), filtr Kalmana i synchroniczną pętlę fazową (synchronous frame phase locked loop).

Słowa kluczowe: generator synchroniczny z magnesami trwałymi PMSG, bezczujnikowe śledzenie maksimum mocy MPPT

wstecz