Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 03/2018 Str. 49

Autorzy: Jacek Kabziński , Przemysław Mosiołek :

Tytuł: Adaptacyjne sterowanie dwu-masowego układu napędowego z nieliniową charakterystyką sztywności

Streszczenie: Opisano problem sterowania prędkością układu napędowego z nieliniowym tarciem, połączeniem sprężystym i nieznanymi parametrami. Elastyczne połączenie jest opisane przy pomocy nieliniowej funkcji sztywności. Rozważane są dwa typy nieliniowej funkcji sztywności: wypukła i wklęsła. Układy regulacji są projektowane przy pomocy metod „adaptive backstepping” z filtracją wartości zadanych. Opisano szereg eksperymentów, które ilustrują charakterystyczne właściwości układu regulacji.

Słowa kluczowe: sterowanie nieliniowe, sterowanie adaptacyjne, układy dwumasowe z połączeniem sprężystym, nieliniowa charakterystyka sztywności.

wstecz