Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 03/2018 Str. 111

Autorzy: Leszek Wydźgowski , Łukasz Niewiara , Tomasz Tarczewski , Lech Grzesiak , Marek Zieliński :

Tytuł: Jednofazowy mostkowy przekształtnik DC-AC z tranzystorami GaN GIT

Streszczenie: W niniejszym artykule przedstawiono jednofazowy mostkowy przekształtnik napięcia z tranzystorami GaN GIT. W pracy omówiono zastosowaną topologię przekształtnika oraz przedstawiono strukturę zaprojektowanych sterowników bramkowych.. Na podstawie badań eksperymentalnych dokonano analizy sprawności układu dla wybranych częstotliwości przełączania oraz analizy częstotliwościowej wąskopasmowej oraz szerokopasmowej obejmującej badanie zawartości harmonicznych w odtwarzanym sygnale napięciowym dla częstotliwości przełączania 100 kHz, 200 kHz oraz 500 kHz.

Słowa kluczowe: tranzystory GaN GIT, przekształtnik DC-AC, sprawność, analiza harmonicznych.

wstecz