Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 03/2018 Str. 116

Autorzy: Piotr Zimoch :

Tytuł: Quasi – rezonansowy dwufazowy przekształtnik DC/DC podwyższający napięcie

Streszczenie: W artykule dokonano analizy dwufazowego przekształtnika DC/DC podwyższającego napięcie z tranzystorami MOSFET załączanymi przy zerowym napięciu dren – źródło. Przeprowadzono badania symulacyjne, które wykazały, że możliwa jest praca tego typu przekształtnika przy częstotliwości rzędu kilkuset kHz oraz wykonano prototyp układu o częstotliwości pracy 400 – 600 kHz.

Słowa kluczowe: przekształtnik podwyższający napięcie, zawory rezonansowe, ZVS, MOSFET.

wstecz