Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 03/2018 Str. 126

Autorzy: Mirosław Wciślik , Paweł Strząbała :

Tytuł: Model analityczny jednofazowego obwodu AC z indukcyjnością i prostownikiem mostkowym

Streszczenie: W pracy analizowany jest jednofazowy obwód AC zawierający szeregową indukcyjność, rezystancję oraz prostownik mostkowy z obciążeniem RC. Praca ciągła prostownika jest analizowana. Charakterystyki analityczne takiego obwodu zostały zaprezentowane. Wielkości wyjściowe prostownika tj. wartość średnia napięcia i prądu zostały określone. Wartość skuteczna pierwszej harmonicznej i sumy wyższych harmonicznych prądu wejściowego zostały podane. Warunek graniczny pracy ciągłej został wyznaczony. Prezentowane zależności zapisano w postaci uproszczonej.

Słowa kluczowe: modelowanie, prostownik mostkowy, praca ciągła, obciążenie nieliniowe.

wstecz