Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 03/2018 Str. 134

Autorzy: Mirosław Parol , Łukasz Rokicki , Rafał Parol :

Tytuł: Optymalne sterowanie pracą mikrosieci niskiego napięcia na obszarach wiejskich funkcjonujących w oparciu o logikę sterowania scentralizowanego

Streszczenie: W artykule przedstawiono problem optymalnego sterowania pracą mikrosieci niskiego napięcia na terenach wiejskich, funkcjonującej w oparciu o logikę sterowania scentralizowanego. W pracy zostanie dokonany krótki opis mikrosieci niskiego napięcia, ze zwróceniem szczególnej uwagi na rozwiązania typowe dla obszarów wiejskich. Następnie zostanie opisane zagadnienie wyboru optymalnych stanów pracy poszczególnych elementów mikrosieci. W szczególności zostaną przedstawione kryteria optymalizacyjne razem z towarzyszącymi im ograniczeniami. W następnej części artykułu zostanie zaprezentowany przykładowy algorytm sterowania mikrosiecią. Opracowany algorytm będzie oparty na logice sterowania scentralizowanego oraz metodzie PSO. W pozostałej części pracy zostanie opisany możliwy sposób implementacji komputerowej opracowanego algorytmu sterowania. W końcowej części artykułu zostanie przedstawione podsumowanie i wnioski.

Słowa kluczowe: mikrosieć niskiego napięcia, optymalne sterowanie pracą, algorytm PSO, obszary wiejskie, logika sterowania scentralizowanego.

wstecz