Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 03/2018 Str. 155

Autorzy: Dariusz Sobczyński :

Tytuł: Model przetwornicy PV w topologii H4 i H5 do analizy strat mocy

Streszczenie: Beztransformatorowe falowniki PV, w topologii H4 mają wiele zalet, takich jak: wysoka niezawodność i sprawność, niewielkie rozmiary i ciężar. Jednak w takiej topologii pojawiają się prądy upływu, dlatego ważne jest, aby wyeliminować to niekorzystne zjawisko. Jedną z kilku metod jest użycie topologii przetwornicy z większą liczbą przełączników półprzewodnikowych, co pozwala wyeliminować te prądy. Celem pracy jest przedstawienie obliczeń strat elementów półprzewodnikowych przetwornic mocy H4 i H5, stosowanych w różnych odnawialnych źródłach energii. Straty energii zostały obliczone przez uwzględnienie charakterystyk łączników w modelach termicznych dostępnych w programie symulacyjnym.

Słowa kluczowe: falowniki PV; obliczanie strat mocy elementów półprzewodników; beztransformatorowe przekształtniki energoelektroniczne.

wstecz