Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 03/2018 Str. 168

Autorzy: Łukasz Staszewski , Waldemar Rebizant :

Tytuł: Adaptacyjne zabezpieczenie nadprądowe linii napowietrznych

Streszczenie: Analiza awarii wielkoobszarowych w ciągu ostatnich kilkunastu lat wskazała na przeciążenia jako jedną z głównych przyczyn ich powstawania i rozwoju. Zauważono również, że w przypadku zabezpieczeń nadprądowych i odległościowych przeciążenia często powodują ich zadziałanie mimo dopuszczalnych warunków pracy systemu. W artykule przedstawiono możliwości wprowadzenia algorytmów dynamicznej obciążalności linii w celu uzyskania poprawy działania zabezpieczeń nadprądowych i unikania przyszłych awarii wielkoobszarowych.

Słowa kluczowe: zabezpieczenie nadprądowe linii, dynamiczna obciążalność linii, awaria wielkoobszarowa, zabezpieczenie adaptacyjne

wstecz