Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 03/2018 Str. 176

Autorzy: Paweł Terlikowski , Józef Paska :

Tytuł: Metodyka wyznaczania transgranicznych zdolności przesyłowych krajowego systemu elektroenergetycznego, ze szczególnym uwzględnieniem połączeń asynchronicznych

Streszczenie: W artykule omówiono podstawowe zasady wyznaczania transgranicznych zdolności przesyłowych, zgodnie z metodą zdolności przesyłowej netto (NTC). Zwrócono uwagę na konieczność stosowania przez polskiego operatora tzw. ograniczeń bilansowych. Zaprezentowano aktualne podejście do podziału ograniczeń bilansowych pomiędzy poszczególne granice systemu oraz przedstawiono perspektywy najważniejszych zmian, jakie w przyszłości mają zostać wprowadzone w tym obszarze.

Słowa kluczowe: zdolności przesyłowe, ograniczenia bilansowe, połączenia asynchroniczne, krajowy system elektroenergetyczny.

wstecz