Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 03/2018 Str. 181

Autorzy: Kornelia Banasik , Andrzej Chojnacki :

Tytuł: Skutki gospodarcze niedostarczenia energii elektrycznej do odbiorców komunalno-bytowych

Streszczenie: W artykule zaprezentowano aktualne wartości współczynnika jednostkowych kosztów strat przymusowej bezczynności mieszkańców kzbj oraz ekonomicznego równoważnika strat przymusowej bezczynności mieszkańców kAb, spowodowanych przerwami w dostawie energii elektrycznej. Wykorzystując teorię Ekonometrii opracowano modele ekonometryczne współczynnika kAb bazujące na powszechnie dostępnych danych statystycznych. Powyższe dane pochodzą z okresu dwudziestu jeden lat. W badaniach wykorzystano pakiety Statistica i Excel, których zastosowanie było konieczne do wyżej wymienionych analiz oraz do opracowania wyników badań i ich wizualizacji.

Słowa kluczowe: indywidualni odbiorcy energii elektrycznej, jakość energii elektrycznej, niezawodność dostaw energii elektrycznej, skutki przerw w zasilaniu, koszty strat przymusowej bezczynności

wstecz