Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 03/2018 Str. 188

Autorzy: Małgorzata Zalesińska , Julita Zabłocka , Krzysztof Wandachowicz :

Tytuł: Pomiar i ocena wybranych parametrów bezkierunkowych lamp do użytku domowego

Streszczenie: Podstawowe wymagania stawiane bezkierunkowym lampom do użytku domowego zawarte są w rozporządzeniach Komisji Wspólnoty Europejskiej. Zwykle jednak weryfikacji podlegają tylko parametry początkowe. Parametry eksploatacyjne, ze względu na długi czas trwania pomiarów, nie są każdorazowo kontrolowane. W artykule zaprezentowano wyniki badań parametrów początkowych oraz współczynnika utrzymania strumienia świetlnego, po określonym czasie eksploatacji, wybranych bezkierunkowych lamp do użytku domowego.

Słowa kluczowe: Parametry fotometryczne i elektryczne lamp, bezkierunkowe lampy do użytku domowego, eksploatacyjny spadek strumienia świetlnego lamp, współczynnik utrzymania strumienia świetlnego.

wstecz