Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 03/2018 Str. 197

Autorzy: A.S. Fedotov , A.V. Pashkevich , L.A. Bliznyuk , J. Kasiuk , A.K. Fedotov , N.A. Basov , I.A. Svito , M. Budzyński , M. Wierteł , P. Żukowski :

Tytuł: Własności elektryczne ceramiki kompozytowej na bazie ZnO domieszkowanej Fe

Streszczenie: Praca koncentruje się na analizie struktury fazowej oraz zależności temperaturowych rezystywności elektrycznej ρ(Т) kompozytów ceramicznych (ZnO)90(FexOy)10 opartych o ZnO, domieszkowanych Fe poprzez dodanie 10% wag. jednego z tlenków żelaza FexOy.

Słowa kluczowe: Transport elektronowy, właściwości elektryczne, ceramiki.

wstecz