Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 04/2018 Str. 5

Autorzy: Miklos Kuczmann :

Tytuł: Rozszerzenie modelu Preisacha uwzględniające wpływ temperatury i częstotliwości.

Streszczenie: W artykule zaprezentowano modelowanie pętli histerezy materiałów ferromagnetycznych uwzględniające wpływ temperatury i częstotliwości a bazujące na modelu Preisacha.Wpływ częstotliwości uwzględniał teorię strat.

Słowa kluczowe: model Preisacha, Modelowanie materiałów magnetycznychh, wpływ temperatury, wpływ częstotliwości

wstecz