Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 04/2018 Str. 9

Autorzy: Zoltan Bosternak , Rastislav Roka :

Tytuł: Metoda planowania harmonogramu pasma przy wysyłaniu danych w pasywnej optycznej sieci

Streszczenie: W artykule analizowane są: pasmo przenoszenia, szczelina czasowa i opóźnienie w pasywnej optycznej sieci. Do alokacji szczeliny czasowej użyto protokołu MPCP. Przeprowadzono symulację zwiększonej liczby użytkowników sieci. Obserwowano sposób przpływu danych w sieci przy wysyłaniu I odbiorze.

Słowa kluczowe: póżnienie, szczelina czasowa, pasmo, optyczna sieć przesyłowa

wstecz