Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 04/2018 Str. 17

Autorzy: Emerson Pedrino , Igor Gallon , Fredy Valente , Marcio Fernandes , Osmar Ogashawara , Valentin Roda :

Tytuł: Nowa metoda automatycznego generowania elastycznej architektury sprzętowej

Streszczenie: W pracy przedstawiono nową metodologię opartą na Kartezjańskim Programie Genetycznym służącą do tworzenia elastycznych architektur sprzętowych. Rozwiązanie składa się z inteligentnego modułu opracowanego w oprogramowaniu odpowiedzialnym za generowanie logiki rozwiązania dla danej architektury oraz modułu sprzętowego opracowanego w Verilog-HDL, który przekształca otrzymany algorytm rozwiązania w architekturę sprzętową w układzie FPGA.

Słowa kluczowe: kartezjańskie programowanie genetyczne, FPGA, elastyczne generowanie sprzętu, algorytmy ewolucyjne.

wstecz