Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 04/2018 Str. 34

Autorzy: Abdelkader Mekri , Abdelghani Boukreris , Ben-Yssaad Kraloua , Ali Hennad :

Tytuł: Numeryczne modelowanie aktuatora plazmowego przy wysokim ciśnieniu

Streszczenie: W pracy przedstawiono model fizyczny asymetrycznego wyładowania barierowego dielektrycznego (DBD) napędzanego impulsem negatywnym nano-nanocząsteczkowym w powietrzu. Konfiguracja została zaproponowana jako siłowniki do sterowania przepływem. Przedstawiono model hydrodynamiczny przybliżający ewolucję gęstości ładunku. Model składa się z równań ciągłości dla elektronów, jonów dodatnich i ujemnych sprzężonych z równaniem Poissona dla pola elektrycznego. Używano schematy Scharfettera i Gummla Przedstawiono stacjonarny rozkład przestrzenny gęstości elektronów i jonów, potencjał elektryczny oraz pole elektryczne w konfiguracji dwuwymiarowej (2D).

Słowa kluczowe: Napęd plazmowy, model płynów, transport cząstek naładowanych, metoda podziału czasu, schematy Scharfettera i Gummel.

wstecz