Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 04/2018 Str. 39

Autorzy: Arkadiusz Ambroziak , Magdalena Stasiak-Bieniecka , Piotr Borkowski :

Tytuł: Analiza termiczna inteligentnego budynku

Streszczenie: W artykule zaprezentowano model matematyczny pomieszczenia w inteligentnym budynku oraz dokonano analizy termicznej na podstawie symulacji wykonanych przy użyciu pakietu Ansys Fluent. W symulacji uwzględniono zmiany nasłonecznienia i związanej z nim temperatury oraz prędkości powietrza, a także rzeczywistą strukturę ścian, sufitu i podłogi pomieszczenia. Wykonano również analizę rzeczywistych pomiarów temperatury i wilgotności.

Słowa kluczowe: analiza termiczna, inteligentny budynek, symulacja CFD

wstecz