Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 04/2018 Str. 51

Autorzy: Jerzy Barglik :

Tytuł: Hartowanie indukcyjne elementów stalowych o złożonych kształtach

Streszczenie: Jako przykład hartowania indukcyjnego elementów stalowych o złożonych kształtach wybrano proces hartowania konturowego kół zębatych. Zaproponowano model procesu oraz przedstawiono wyniki symulacji z wykorzystaniem programów do obliczania sprzężonych pól fizycznych. Uzyskano zadowalającą zbieżność wyników pomiarów i obliczeń.

Słowa kluczowe: hartowanie indukcyjne konturowe, nagrzewanie indukcyjne, pole elektromagnetyczne, austenityzacja.

wstecz