Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 04/2018 Str. 55

Autorzy: Jerzy Zgraja :

Tytuł: Dopasowanie impedancyjne w układach do indukcyjnego nagrzewania dwuczęstotliwościowego

Streszczenie: W pracy omówiono zagadnienia dopasowania impedancyjnego występującego między źródłem a obciążeniem w układach nagrzewania indukcyjnego. Wskazano na problem dopasowania impedancyjnego związany ze zjawiskiem naskórkowości jaki występuje w układach do nagrzewania dwuczęstotliwościowego, szczególnie zasilanych ze źródła o topologii jedno-falownikowej. Zaproponowano dwie nowe topologie rezonansowych obwodów silnoprądowych generatorów do indukcyjnego nagrzewania dwuczęstotliwościowego, w których możliwe jest regulowanie stosunku rezystancji zastępczych występujących dla niskiej i wysokiej częstotliwości rezonansowej.

Słowa kluczowe: nagrzewanie indukcyjne, dwuczęstotliwościowe, dopasowanie impedancyjne.

wstecz