Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 04/2018 Str. 59

Autorzy: Adam Cieślak , Jerzy Zgraja :

Tytuł: Wpływ parametrów materiałowych na parametry elektryczne indukcyjnego układu grzejnego

Streszczenie: Przy nagrzewaniu indukcyjnym znajomość parametrów materiałowych wsadu ma istotne znaczenie zarówno na etapie projektowania stanowiska, jak i jego eksploatacji. W pracy przedstawiono analizę wrażliwości łatwo mierzalnych parametrów elektrycznych nagrzewnicy indukcyjnej oraz dedykowanego czujnika strumienia magnetycznego, na zmianę elektrycznych parametrów materiałowych nagrzewanego wsadu. Tego typu zależności mogą być potencjalnie wykorzystywane do szacowania wartości parametrów materiałowych, o ile badana wrażliwość jest dostatecznie duża i jednoznaczna. Osiągnięte rezultaty pozwalają podjąć próbę wykorzystania zaproponowanej metody na rzeczywistym stanowisku badawczym

Słowa kluczowe: rezystywność, metody nieniszczące, parametry materiałowe, nagrzewanie indukcyjne

wstecz