Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 04/2018 Str. 75

Autorzy: Grzegorz Komarzyniec :

Tytuł: Wzrost temperatury uzwojenia pierwotnego transformatora HTS o mocy 14 kVA w czasie przepływu prądu włączania

Streszczenie: Przy włączaniu transformatora HTS przez jego uzwojenia przewodzony jest prąd elektryczny o wartości przekraczającej wartość prądu krytycznego nadprzewodnika. Prąd ten powoduje utratę stanu nadprzewodzenia uzwojenia pierwotnego, co może skutkować jego termicznym uszkodzeniem. Obliczono temperaturę jaką osiąga uzwojenie w trakcie przepływu prądu włączania. Posłużono się w tym celu pomiarami transformatora HTS o mocy 13,8 kVA i wyprowadzonymi wzorami.

Słowa kluczowe: nadprzewodnictwo, transformator, prąd włączania, temperatura.

wstecz