Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 04/2018 Str. 91

Autorzy: Antoni Sawicki :

Tytuł: Zmodyfikowane modele łuku w wyłączniku mocy z SF6

Streszczenie: W artykule opisano wybrane właściwości eksploatacyjne wyłączników wysokonapięciowych mocy, które używają SF6 jako medium gaszeniowego. Zaprezentowano wybrane właściwości fizyczne łuku łączeniowego, który występuje w tych aparatach. Szczególną uwagę zwrócono na wyniki badań eksperymentalnych przeprowadzonych w laboratorium KEMA w Holandii. Wskazano na istotne mankamenty modeli matematycznych łuku łączeniowego opisywanych w literaturze, pomimo że uwzględniają one zmienność mocy rozpraszanej, a także skokowy spadek napięcia podczas liniowego zmniejszania prądu. Opisano metodę otrzymania zmodyfikowanych modeli Mayra i hybrydowego o wspomnianych wcześniej właściwościach. Od innych znanych modeli różnią się one konsekwentnym wprowadzaniem założeń wstępnych i prostszą postacią. Zbadano właściwości tych modeli za pomocą symulacji komputerowych. Wykazano przydatność tych modeli w pracach inżynierskich.

Słowa kluczowe: łuk łączeniowy, wysokonapięciowy wyłącznik mocy, model Mayra.

wstecz