Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 04/2018 Str. 95

Autorzy: Piotr Urbanek :

Tytuł: Metody wyznaczania przewodności cieplnej w warunkach półprzemysłowych

Streszczenie: W pracy sprawdzono działanie klasycznej metody Angstroma do wyznaczania wartości przewodności cieplnej właściwej . Sprawdzono przydatność tejże metody w warunkach cieplnych odbiegających od założeń metody. Wykorzystano sztuczną sieć neuronową Hamminga do określania stopnia podobieństwa materiału próbki testowej do znanych, typowych stali stosowanych w praktyce przemysłowej.

Słowa kluczowe: metoda Angstroma, podobieństwo, sieć neuronowa Hamming

wstecz