Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 04/2018 Str. 99

Autorzy: Zbigniew Waradzyn , Aleksander Skała :

Tytuł: Nagrzewanie indukcyjne ze stałą częstotliwością sterowania zapewniającą przełączanie tranzystorów przy zerowym napięciu przy zmianach parametrów obwodu rezonansowego

Streszczenie: W artykule przedstawiono przykład wyznaczania stałej częstotliwości sterowania falownika szeregowego do nagrzewania indukcyjnego, która zapewni regulację mocy przy przełączaniu tranzystorów falownika przy zerowym napięciu i przy zmianach parametrów obwodu rezonansowego. Analizę przeprowadzono dla trzech stałoczęstotliwościowych metod sterowania: PS, ADC i ACM. Podano także warunki uzyskania prawidłowej pracy i występujące problemy.

Słowa kluczowe: falowniki rezonansowe, ZVS, nagrzewanie indukcyjne, sterowanie stałoczęstotliwościowe

wstecz