Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 04/2018 Str. 103

Autorzy: Mirosław Wciślik , Paweł Strząbała :

Tytuł: Model fizyczny obwodu elektroenergetycznego trójfazowego pieca łukowego.

Streszczenie: W pracy przedstawiono model obwodu pieca łukowego przeznaczony do laboratorium elektrotechnologii lub podstaw elektrotechniki. Model ten pracuje przy niskich prądach, bez elementów o wysokiej temperaturze. W ten sposób unika się układów chłodzenia i rozpraszania energii. Umożliwia on badanie wpływu ograniczeń układu zasilania, problemów kompensacji mocy biernej, generacji harmonicznych w systemie oraz weryfikację charakterystyk wyznaczanych analitycznie lub symulacyjnie.

Słowa kluczowe: piec łukowy, obciążenie nieliniowe, prostownik, model fizyczny.

wstecz