Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 04/2018 Str. 113

Autorzy: Petr Ivaniga , Tomas Ivaniga , Jan Turan , Lubos Ovsenik , Michał Marton , David Solus , Jakub Oravec , Tomas Huszanik :

Tytuł: Wpływ FWM z multiplekserem AWG w systemie DWDM

Streszczenie: Niniejszy artykuł ma na celu utworzenie szesnastowego kanału DWDM (Dense Wavelength Division Multiplex) zgodnie z normą ITUT G.694.1. Obecnie nie jest możliwe wdrożenie w pełni optycznego systemu komunikacyjnego bez testowania wszystkich zjawisk nieliniowych, które mogą działać w danym systemie w czasie rzeczywistym. Ponieważ w systemach transmisji danych o dużej szybkości wykorzystuje się multipleks, skupiliśmy się na multiplekserze i demultiplekserze AWG (Arrayed Waveguide Grating). W artykule zbadano system DWDM o szybkości 10Gbps, porównujący dwa kody linii NRZ (Non Return Zero) i BRZ (Bipolar Return Zero) dla kanałów 12.5 GHz i 100 GHz. Poszczególne kody zostały utworzone w programie Matlab, a następnie zostały wdrożone w środowisku OptSim przez firmę RSoft. Powstały system jest obliczany na podstawie szybkości błędu bitowego BER i związanego z tym współczynnika Q dla określonego kanału nr 3. Utworzony system pokazuje wpływ na system poprzez efekt nieliniowy FWM (Four Wave Mixing) podczas kompresji między kanałami.

Słowa kluczowe: AWG, BRZ, DWDM, FWM, NRZ

wstecz