Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 04/2018 Str. 118

Autorzy: Thanakorn Dujpen , Worawat Sa-Ngiamvibool :

Tytuł: Pomiary naprężeń powierzchniowych metodą indukcyjną

Streszczenie: Celem pracy było zbadanie korelacji wartości indukcyjności naprężeń powierzchniowych wody oraz opracowanie nowych metod pomiaru naporu powierzchniowego wody przy użyciu wartości indukcyjności. Projekt został oparty na zmianie wartości indukcyjności rdzenia ferrytowego, który połączono z płytą przewodową na powierzchni wody przy równoważeniu wagi. Wyniki wykazały, że przy napięciu powierzchniowym 66,24 mN/m -71,20 mN/m indukcyjnoś cewek 0,5 wynosiła0.5 mH, 1.0 mH i 1.5 mH.

Słowa kluczowe: napięcie powierzchniowe, Indukcyjność, pomiary

wstecz