Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 04/2018 Str. 126

Autorzy: Igor Troyanchuk , Nina Tereshko , Maxim Bushinsky , Vera Fedotova , Antoni Świć , Tomasz Kołtunowicz :

Tytuł: Właściwości magnetyczne i magnetotransportowe manganitów domieszkowanych niklem

Streszczenie: Wykonano strukturalne i magnetyzacyjne pomiary na La1-xSrxMn0.5Ni0.5O3 (0 ≤ x ≤ 0.2) ze strukturą perwoskitu. Dane strukturalne potwierdzają częściowe uporządkowanie jonów Ni i Mn we wszystkich związkach pomimo chemicznej substytucji jonów La3+przez jony Sr2+ oraz zwiększenia stanu utlenienia jonów Ni od 2+ do 3+. Struktura magnetyczna związków zmienia się ze stanu ferromagnetycznego do antyferromagnetycznego (związki o x≥ 0.1), podczas gdy temperatura przejścia w stan paramagnetyczny pozostaje w przybliżeniu stał dla wyrzyskich próbek i wynosi 270 K.

Słowa kluczowe: Materiały magnetyczne, dyfrakcja, efekt magnetorezystywny, interakcje wymiany.

wstecz