Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 04/2018 Str. 135

Autorzy: Piotr Żmuda , Andrzej Długaszek , Radosław Woźniak :

Tytuł: Kalibracja drogomierzy z wykorzystaniem półautomatycznego stanowiska SKD-15 w Centralnym Wojskowym Ośrodku Metrologii

Streszczenie: W artykule przedstawiono zaprojektowane i zbudowane w Centralnym Wojskowym Ośrodku Metrologii półautomatyczne, modułowe, stanowisko do kalibracji drogomierzy SKD-15. Zaprezentowano metodę kalibracji drogomierzy, zapewnienie spójności pomiarowej poprzez odniesienie do wzorców państwowych, a także składniki niepewności pomiaru. Jako walidację metody pomiarowej, porównano wyniki uzyskane podczas kalibracji drogomierza Geo Fennel przez Okręgowy Urząd Miar w Gdańsku oraz przy zastosowaniu stanowiska SKD-15.

Słowa kluczowe: drogomierz, licznik długości drogi, koło pomiarowe, półautomatyczne stanowisko do kalibracji drogomierzy.

wstecz