Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 04/2018 Str. 140

Autorzy: Andrzej Raźniak , Magdalena Dudek , Tomasz Siwek , Piotr Dudek , Wojciech Kalawa :

Tytuł: Określenie parametrów elektrycznych oraz efektywności chłodzenia powietrznego niskotemperaturowego stosu ogniw paliwowych PEMFC o mocy 5kW

Streszczenie: W pracy scharakteryzowano możliwości zastosowania niskotemperaturowych wodorowo-tlenowych ogniw paliwowych z protonowymienną membraną PEMFC w transporcie i lotnictwie. W pracy nacisk położono na zbadanie efektywności energetycznej komercyjnego stosu ogniw paliwowych PEMFC o mocy 5kW, a także możliwe kierunki zmniejszania jego masy i gabarytów. Wyznaczono zależności napięcie (U)– prąd (I) oraz prąd(I)-moc (P), rozkład temperatur podczas pracy stosu ogniw paliwowych, a także wielkości prądu w „piku” podczas nawilżania stosu PEMFC za pomocą układu SCU. Wyznaczono zapotrzebowanie energetyczne stosu ogniw paliwowych 5kW na potrzeby pracy układu chłodzenia (tzw. potrzeby własne stosu ogniw paliwowych)

Słowa kluczowe: ogniwa paliwowe z protonowymienną membraną PEMFC, chłodzenie powietrzne, wodór, efektywność energetyczna

wstecz