Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 04/2018 Str. 157

Autorzy: Volodymyr Khoma , Małgorzata Zygarlicka , Yaroslav Sovyn , Yaroslav Reshetar :

Tytuł: Implementacja algorytmu kryptograficznego „Kalyna” w systemach wbudowanych

Streszczenie: W pracy opisano sposoby realizacji nowego algorytmu kryptograficznego „Kalyna”, będącego narodowym standardem szyfrowania Ukrainy. Dokonano estymacji wydajności oraz objętości kodu w przypadku realizacji kryptoalgorytmu na 8/16/32-bitowych mikrokontrolerach ogólnego przeznaczenia. Również przeprowadzono analizę porównawczą wymienionych parametrów z innymi nowoczesnymi kryptoalgorytmami.

Słowa kluczowe: symetryczne szyfry blokowe, DSTU 7624:2014, Kalyna, systemy wbudowane, wydajność.

wstecz