Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 04/2018 Str. 187

Autorzy: Marek Magiera :

Tytuł: Metoda szeregowania “bez czekania” operacji montażowych dotyczących wielowariantowego sprzętu elektrycznego

Streszczenie: Przedstawiono monolityczną metodę szeregowania operacji montażowych dotyczących sprzętu elektrycznego uwzgledniającego indywidualne wymagania odbiorców. Metodę zbudowano dla linii montażowych z maszynami równoległymi, bez buforów międzyoperacyjnych. Skonstruowane modele matematyczne zadań programowania całkowitoliczbowego, w których uwzględniono opisane konfiguracje linii montażowych, przeznaczone są do budowy harmonogramów montażu zgodnie z ideą szeregowania „bez czekania”. Zamieszczono wyniki eksperymentów obliczeniowych – porównano m.in. dwie różne organizacje przepływów produktów dotyczące sztywnych i alternatywnych marszrut montażu.

Słowa kluczowe: szeregowanie operacji, harmonogramowanie montażu, maszyny równoległe, programowanie całkowitoliczbowe, produkty wielowariantowe.

wstecz