Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 05/2018 Str. 7

Autorzy: Jiri Klima , Janne Nerg , Jan Barta , Ondrej Vitek :

Tytuł: Wpływ liczby szczelin na właściwości wysokoobrotowych silników indukcyjnych

Streszczenie: W pracy zbadano wpływ liczby szczelin na właściwości wysokoobrotowych silników indukcyjnych. Badano powstawanie dodatkowych strat, zafalowania momentu napędowego. Wykorzystano metodę elementu skończonego. Wykazano że liczba szczelin w wirnku powinna być dobierana rozważnie.

Słowa kluczowe: wysokoobrotowe silniki indukcyjne, szczeliny wirnika, metoda elementów skończonych.

wstecz